§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu szybkiekody.pl dostępnego pod adresem szybkiekody.pl
2. Skorzystanie z oferty sklepu szybkiekody.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
4. Żadna z funkcjonalności sklepu szybkiekody.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem
5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a. Regulamin niniejszy regulamin sklepu szybkiekody.pl
b. Sklep internetowy serwis mieszczący się pod adresem: szybkiekody.pl umożliwiający nabywanie kont premium, oraz innych przedmiotów cyfrowych
c. Operator – Administrator sklepu:
Małgorzata Dziuba
Wólne 14

87-731 Waganiec

NIP: 8911190653
REGON: 389334142

email: kontakt@szybkiekody.pl

d. Kupujący osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
e. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2 DOKONYWANIE ZAKUPÓW
1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji.
2. Do zakupu wystarczy tylko adres email.
3. Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję Kup teraz
4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 5 minut – 24 godziny po zaksięgowaniu wpłaty na adres email podany na karcie zakupu

§3 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące fukncjonowania zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres przez zakładkę kontakt, e-mail, czat na stronie lub przez wygenerowany link do reklamacji, który wysyłamy w wiadomości razem z zakupionym produktem.
2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 48 godzin.

§4 ZWROTY PRODUKTÓW
1. Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego produktu w ciągu 14 dni od jego nabycia, chyba, że produkt został uszkodzony przez kupującego lub jest produktem elektronicznym i zwrot na niego nie przysługuje.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególnoci w celach marketingowych dotyczšcych oferowanych produktów i wiadczonych usług przez operatora.
2. Użytkownik kupując w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.